r e k l a m a

Czy ogrzewanie propanem może być tanie?

2021-04-30 12:00:00 Artykuł Partnera 27


czyogrzewaniepropanemmozebyctanie
 czyogrzewaniepropanemmozebyctanie

Czy można tanio ogrzewać propanem?

Pytanie to stawia sobie każdy inwestor pragnący zmienić dotychczasową formę ogrzewania na bardziej ekonomiczną. Jest to najczęściej jeden z najważniejszych czynników, które decydują o wyborze konkretnego sposobu ogrzewania. W przypadku gazu propan odpowiedź jest prosta: tak, można tanio ogrzewać dom. Niezależnie od tego, czy wyposażymy w instalację zbiornikową nowo powstający dom czy też zastąpi ona dotychczasowe centralne ogrzewanie. Jest to rozwiązanie opłacalne i pozwalające zmniejszyć koszty ogrzewania, a tym samym zacząć oszczędzać na opale. Warto jednak wiedzieć, jak zorganizować instalację oraz tankowanie, aby ogrzewanie było możliwie jak najtańsze.

Niskie ceny opału to tanie ogrzewanie – postaw na propan

Jednym z istotnych czynników wpływających na koszt ogrzewania domu jest cena paliwa. Nie inaczej jest w przypadku ogrzewania gazem propan. Każdego roku możemy zauważyć, że ceny wszystkich paliw systematycznie rosną. Tendencja ta dotyczy zarówno paliw opałowych, jak i samochodowych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest właśnie gaz propan.

Od wielu lat ceny propanu pozostają niezmienne. Dzięki temu można z dużym prawdopodobieństwem prognozować wysoką opłacalność tej formy ogrzewania. Ponadto opłacalność ogrzewania propanem będzie się zwiększać wraz ze wzrostem cen innych materiałów opałowych. Jednak aby kupić gaz propan w najniższej cenie, trzeba odpowiednio zaplanować ten zakup.

Choć ceny gazu płynnego przez cały rok są atrakcyjne, to jednak okresowo można zauważyć jeszcze większe obniżki. Dzieje się tak ze względu na sezonowość wykorzystywania propanu. Jak w przypadku każdego materiału opałowego, popyt na gaz propan jest zdecydowanie większy w sezonie grzewczym, a więc w okresie jesienno-zimowym. Wraz ze wzrostem popytu zwiększa się również cena surowca. Zapotrzebowanie na ten gaz mija natomiast z końcem sezonu grzewczego i w okresie wiosenno-letnim ceny znacząco spadają. Dlatego planując zakup większej ilości gazu propan, dobrze jest zrobić to właśnie wiosną lub latem, kiedy ceny są najniższe. Sprawi to, że ogrzewanie propanem będzie jeszcze tańsze niż zakładane.

Większa wydajność to mniejsze wydatki – taniej z propanem

Drugim czynnikiem mającym duży wpływ na całkowity koszt ogrzewania jest wydajność paliwa opałowego. Wynika to z faktu, że tanie paliwo nie zawsze musi być opłacalne jako opał, jeżeli musimy spalić go znacznie więcej, aby uzyskać ciepło w domu. Na szczęście gaz propan jest połączeniem atrakcyjnych cen surowca i jego wysokiej wydajności.

W procesie spalania propanu powstaje duża porcja ciepła, która zostaje skierowana do układu centralnego ogrzewania oraz kaloryferów. Ponadto nowoczesne piece kondensacyjne dodatkowo zwiększają wydajność surowca, jakim jest propan. Jeszcze do niedawna kotły kondensacyjne były jedynie alternatywą dla starych urządzeń niewykorzystujących zjawiska kondensacji. Obecnie nowoczesne piece całkowicie przejęły rynek tego sprzętu i są jedyną możliwością dla nowych instalacji zbiornikowych na gaz propan.

To bardzo dobra informacja dla użytkowników. Piece dzięki wykorzystaniu zjawiska kondensacji odzyskują część ciepła zgromadzonego w spalinach poprzez ich skroplenie. Stare piece wypuszczały do atmosfery parę wodną. Kotły kondensacyjne skraplają parę, odzyskują zmagazynowane w niej ciepło i kierują je do układu centralnego ogrzewania, natomiast jako produkt uboczny odprowadzana jest czysta woda. W ten sposób wydajność paliwa może zwiększyć się o 20–40%, dając dodatkowe oszczędności.

Źródło: LPGDirect.pl