reklama

Budżet Obywatelski 2019
Od dziś można składać wnioski do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020


UM Pszczyna
fot. UM Pszczyna

Od 13 do 28 czerwca 2019 roku mieszkańcy gminy Pszczyna mogą składać wnioski w ramach kolejnej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W okresie od 1 lipca do 16 sierpnia trwać będzie analiza złożonych wniosków.

Najpóźniej 30 sierpnia opublikowane zostaną propozycje, które przejdą pozytywną weryfikację, oraz lista projektów, które nie zostaną poddane głosowaniu wraz z uzasadnieniem. Głosowanie nad złożonymi projektami zaplanowano w terminie od 16 września do 30 września br.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Pszczyny, łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach rozpoczynającej się kolejnej edycji PBO wzrosła o 0,5 mln zł i wynosi 2.500.000,00 zł. Na co wyrazili zgodę radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach PBO 2020 powoduje proporcjonalne zwiększenie kosztów realizacji projektów ogólnogminnych, oraz proporcjonalne zwiększenie puli pieniężnej przeznaczonej dla  jednostek pomocniczych na realizację projektów lokalnych.

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem PBO 2020, wzoru formularza zgłoszeniowego oraz karty do głosowania na projekty do PBO 2020 są dostępne na stronie  www.bip.pszczyna.pl oraz www.obywatelski.pszczyna.pl od 11.06.2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2 43-200 Pszczyna.